Isolatie-info.be Hét grootste vergelijk- en adviesplatform

Premie muurisolatie 2022 [Compleet overzicht]

Laatste update: 06 Jun 2022 – Met kwalitatieve en correct geplaatste muurisolatie bespaar je een flinke duit op je energiekosten en creëer je een groter woon- en warmtecomfort. Bovendien kan je voor het plaatsen van muurisolatie (langs binnen, langs buiten of via de spouw) aanspraak maken op diverse financiële voordelen. We overlopen al deze premies voor muurisolatie in dit artikel!

 

Overzicht premies muurisolatie 2022

 1. Fluvius premies muurisolatie (t.e.m. 30 juni 2022)
 2. Overkoepelende renovatiepremie (t.e.m. 30 juni 2022)
 3. Mijn VerbouwPremie (vanaf 1 juli 2022)
 4. Totaalrenovatiebonus (€ 625 à 4.750)
 5. EPC labelpremie (€ 2.500 à 5.000)
 6. Verlaagd btw-tarief (van 21% naar 6%)
 7. Andere financiële voordelen

Op zoek naar advies op maat over muurisolatie? Vul het aanvraagformulier in en kom binnen enkele werkdagen in contact met professionals actief in je buurt. Benieuwd naar het advies van een isolatie-expert? Start hier je aanvraag.

Premie muurisolatie 2022

 

 

Wijziging 1 juli 2022: 
Renovatiepremie en Fluvius energiepremies verdwijnen

Sinds 1 juli kan je de renovatiepremie en energiepremies van Fluvius niet meer aanvragen. Ze verdwijnen en worden vervangen door de Mijn VerbouwPremie. Die kan je aanvragen vanaf 1 oktober.

Heb je de werken reeds laten uitvoeren? Vanaf 1 oktober kan je, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken op de Mijn VerbouwPremie. Je kan deze premie enkel aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor je nog geen renovatiepremie of Fluvius premie hebt aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend.

Moet je de werken nog laten uitvoeren? Je hoeft niet te wachten met de uitvoering van de werken om aanspraak te maken op de Mijn VerbouwPremie. Ontvang vrijblijvend offertes.

 


1. Fluvius premies muurisolatie (t.e.m. 30 juni 2022)

Via netbeheerder Fluvius kon je genieten van verschillende premies voor muurisolatie: zowel voor spouwmuur-, binnenmuur- als buitenmuurisolatie. Tot en met 30 juni kon je deze premie nog ontvangen.

 

LET OP: deze premie kon je aanvragen t.e.m. 30 juni 2022

Sinds 1 juli 2022 zijn alle energiepremies van Fluvius en de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen samengebundeld in de nieuwe ‘Mijn VerbouwPremie’:

 • Tot en met 30 juni 2022 kon je de bovenstaande isolatiepremie van Fluvius aanvragen.
 • Tussen 1 juli en 30 september 2022 kan je de premie tijdelijk niet aanvragen.
 • Vanaf 1 oktober 2022 kan je de nieuwe Mijn VerbouwPremie aanvragen.

TIP: heb je al muurisolatie laten plaatsen, maar nog geen premie aangevraagd? Dan kan je vanaf 1 oktober onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op de Mijn VerbouwPremie. Heb je nog geen muurisolatie? Dan hoef je ook niet te wachten om in aanmerking te komen. Ontvang vrijblijvend advies en voorstellen op maat.

 

LET OP: onderstaande info is niet langer relevant aangezien je deze premie niet meer kan aanvragen. 

 

Hoeveel bedragen deze muurisolatie premies?

Het premiebedrag hangt sterk samen met de gekozen isolatiemethode. We sommen hieronder de bedragen voor je op:

Type muurisolatiePremiebedragPremiebedrag voor beschermde afnemers
Spouwmuurisolatie€ 5 per m²€ 9 per m²
Isolatie aan binnenkant van buitenmuur€ 15 per m²€ 22,5 per m²
Isolatie aan de buitenkant van buitenmuur€ 30 per m²€ 45 per m²

LET OP: sinds 2021 is er een verhoogde premie beschikbaar voor mensen die uitsluitend nachttarief gebruiken. Het premiebedrag is daarnaast ook hoger voor woningeigenaars die bijkomend asbestverwijdering moeten laten uitvoeren.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Om te genieten van de Fluvius premies voor muurisolatie moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dit zijn de belangrijkste:

 • Voor welke gebouwen: de premies zijn enkel voor woningen of appartementen in het Vlaamse gewest die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006. De premie geldt niet voor nieuwbouwwoningen, maar kan je wel aanvragen voor nieuw aangebouwde deelconstructies.
 • Isolatiewaarde: voor binnenmuurisolatie gaat het om een R-waarde van min. 2 m² K/W en voor buitenmuurisolatie is dat minstens 3 m² K/W. Bij spouwmuurisolatie moet de spouw minstens 5 cm breed zijn en de lambda-waarde van het isolatiemateriaal mag max. 0065 W/mK bedragen.
 • Uitvoerder van de werken: wil je aanspraak maken op 1 van deze muurisolatie premies? Dan moet je de werken laten uitvoeren door een erkend aannemer. Schakel snel en eenvoudig een isolatieprofessional in met onze gratis offertedienst.

 

Hoe aanvragen?

Je kan je aanvraag indienen op papier of via het online loket. Voor de aanvraag moet je een kopie van alle facturen bijvoegen en een attest met alle technische informatie over de geplaatste isolatie. Let op: je moet je aanvraag uiterlijk 2 jaar na de datum op je eindfactuur indienen. Die datum op de eindfactuur moet liggen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.

TIP: een isolatiespecialist bezorgt je alle nodige documenten. Zo ben je zeker van een correcte en vlotte aanvraag van je muurisolatie premie. Contacteer gratis vakmannen actief in je buurt.

 


2. Overkoepelende renovatiepremie (t.e.m. 30 juni 2022)

Wil je muurisolatie plaatsen? Dan kwam je tot voor kort in aanmerking voor de Overkoepelende renovatiepremie. Vanaf 1 juli 2022 is het niet meer mogelijk om deze premie aan te vragen.

 

LET OP: deze premie kon je aanvragen t.e.m. 30 juni 2022

Sinds 1 juli 2022 zijn alle energiepremies van Fluvius en de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen samengebundeld in de nieuwe ‘Mijn VerbouwPremie’:

 • Tot en met 30 juni 2022 kon je de renovatiepremie aanvragen.
 • Tussen 1 juli en 30 september 2022 kan je de Mijn VerbouwPremie tijdelijk niet aanvragen.
 • Vanaf 1 oktober 2022 kan je de nieuwe Mijn VerbouwPremie aanvragen.

TIP: heb je al muurisolatie laten plaatsen, maar nog geen premie aangevraagd? Dan kan je vanaf 1 oktober onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op de Mijn VerbouwPremie. Heb je nog geen muurisolatie? Dan hoef je ook niet te wachten om in aanmerking te komen. Ontvang vrijblijvend advies en voorstellen op maat

 

LET OP: onderstaande info is niet langer relevant aangezien je de premie niet meer kan aanvragen.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

Aan de Overkoepelende renovatiepremie is geen concreet premiebedrag gekoppeld. In de meeste gevallen gaat het over maximaal 20 à 30% van de goedgekeurde facturen, excl. btw. Het percentage wordt bepaald op basis van jouw inkomen, het type woning en de facturen van de renovatiewerken. Doe je 2 aanvragen? Dan bedraagt het gezamenlijke bedrag maximaal € 10.000.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Voor wie + welke gebouwen: je bent bewoner of verhuurder van de woning. De woning moet minstens 30 jaar oud zijn en in het Vlaamse Gewest liggen.
 • Meerdere categorieën: de renovatiewerken zijn gegroepeerd in 4 categorieën. Per categorie moet je min. € 2.500 (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen. Gevelwerken vallen binnen de categorie ruwbouw.
 • Periode werken: binnen een periode van 10 jaar kan je maximaal 2 keer de Vlaamse renovatiepremie aanvragen. Hierdoor kan je werken in de verschillende categorieën spreiden over 2 aanvragen.
 • Eigendom: de eigenaar-bewoner en de meerderjarige medebewoners mogen op de aanvraagdatum naast de premiewoning geen andere woning in volle eigendom hebben.

TIP: de werken moeten uitgevoerd worden door een vakman. Wil je graag meer weten over de verschillende voorwaarden om de premie te ontvangen voor je muurisolatie? Neem dan vrijblijvend contact op met een professional. Start hier je aanvraag.

 

Hoe aanvragen?

Je kan de premie zowel online als op papier aanvragen bij Wonen-Vlaanderen. Binnen de 8 maanden ontvang je een brief met een voorlopige berekening van het premiebedrag. Indien je niet akkoord bent met de berekening moet je binnen 1 maand beroep aantekenen. Na akkoord gebeurt de uitbetaling binnen de 12 maanden na aanvraag.

LET OP: je kan de Overkoepelende renovatiepremie pas aanvragen eens de werken uitgevoerd en gefactureerd zijn. Die facturen mogen bij de aanvraag niet ouder dan 2 jaar zijn.

 

LET OP: deze premie kan je aanvragen t.e.m. 30 juni 2022

Vanaf 1 juli 2022 komt deze renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen samen met alle energiepremies van Fluvius in de nieuwe ‘Mijn VerbouwPremie’:

 • Tot en met 30 juni 2022 moet je de overkoepelende renovatiepremie aanvragen zoals hierboven beschreven.
 • Tussen 1 juli en 30 september 2022 kan je de premie tijdelijk niet aanvragen.
 • Vanaf 1 oktober 2022 kan je de nieuwe Mijn VerbouwPremie aanvragen.

LET OP: als je nu nog de overkoepelende renovatiepremie aanvraagt, kan je met diezelfde facturen niet de Mijn VerbouwPremie aanvragen. Bekijk dus goed welk premiestelsel voor jou het meest interessant is. Je vakman kan je hierover verder informeren. Is de Mijn VerbouwPremie interessanter? Dan hoef je niet te wachten met de uitvoering van de werken om in aanmerking te komen. Ontvang vrijblijvend advies en voorstellen op maat.

 


3. Mijn VerbouwPremie (vanaf 1 juli 2022)

Vanaf 1 juli 2022 zijn de energiepremies van Fluvius en de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen officieel samengevoegd tot de nieuwe Mijn VerbouwPremie:

 • Tot en met 30 juni 2022 kon je de Fluvius-premies en de overkoepelende renovatiepremie aanvragen zoals hierboven beschreven.
 • Tussen 1 juli en 30 september 2022 kan je deze premies tijdelijk niet aanvragen (overgangsperiode).
 • Vanaf 1 oktober 2022 kan je de nieuwe Mijn VerbouwPremie aanvragen.

TIP: heb je al muurisolatie laten plaatsen? Of denk je eraan om binnenkort je binnen- of buitenmuren te isoleren? Dan moet je zeker niet te wachten met de uitvoering van je project om in aanmerking te komen. Ontvang vrijblijvend advies en voorstellen op maat.

 

Voor welke werken?

Dankzij muurisolatie maak je aanspraak op de premie voor de categorie ‘buitenmuur’. Daar behoren ook nog andere werken toe:

 • Navullen van een bestaande spouwmuur
 • Verwijderen van asbesthoudende gevelbekleding
 • Afbraak van buitenmuren
 • Vervangen nieuwe buitenmuren
 • Behandeling van buitenmuren tegen optrekkend vocht
 • Behandeling van de muren tegen kelder- of huiszwam
 • Afbraak van borstweringen of balustrades bij balkons / plaatsen van nieuwe
 • Aanbrengen van natte of droge bepleistering op de binnenkant van de buitenmuren, samen met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel
 • Afwerken van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering samen met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs (de binnenkant van) de buitengevel.

Je kan muurisolatie dus combineren met andere werken aan de buitenmuren.

 

Voor wie?

Elke eigenaar en andere investeerder die een bestaande spouwmuur navult of buitenmuurisolatie aanbrengt en eventueel gelijktijdig asbesthoudende gevelbekleding verwijdert, komt in aanmerking voor de Mijn VerbouwPremie.

Eigenaar-bewoners uit de middelste of laagste inkomenscategorie of een verhuurders aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) kunnen de premie krijgen voor alle bovengenoemde werken aan de buitenmuur, op voorwaarde dat de spouw- of buitenmuur voldoende geïsoleerd is.

 

Hoeveel bedraagt de Mijn VerbouwPremie voor muurisolatie?

Het premiebedrag voor muurisolatie (eventueel in combinatie met andere werken) is afhankelijk van de aard van het gebouw en wie het aanvraagt.

 

A. Woningen

DoelgroepPremiebedrag
Eigenaar-bewoner laagste inkomenscategorie /
Verhuurder aan sociaal verhuurkantoor
Tot 50% van de investering
max. € 6.000
(bij factuur van min. € 1.000 en max. € 12.000)
Eigenaar-bewoner middelste inkomenscategorieTot 35% van de investering
max. € 4.200
(bij factuur van min. € 1.000 en max. € 12.000)
Eigenaar-bewoner hoogste inkomenscategorie /
Andere investeerder
€ 5 per m² spouwmuurisolatie (eindfactuur in 2021)*
€ 15 per m² buitengevelisolatie (eindfactuur in 2020)*
€ 30 per m² buitengevelisolatie (eindfactuur vanaf 2021)*
€ 15 per m² isolatie aan binnenkant van de buitengevel (eindfactuur vanaf 2021)*
max. 40% van factuurbedrag (excl. btw)
(bij factuur van min. € 1.000)

* Eigenaar-bewoners uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerders kunnen enkel een premie krijgen voor (spouw)muurisolatie.

Beschermde afnemers: beschermde afnemers én eigenaar-bewoners hebben recht op een verhoogde premie: 50% van de investering voor eigenaar-bewoners van de middelste inkomenscategorie en 35% van de investering voor eigenaar-bewoners van de hoogste inkomenscategorie. De verhoogde premie geldt enkel als de factuur dateert van vóór 30 juni 2022 en als ze de aanvraag indienen tussen 1 oktober en 31 december 2022. De factuur moet min. € 1.000 en max. € 12.000 bedragen.

 

B. Andere gebouwen (appartementen, niet woon-gebouwen)

DoelgroepPremiebedrag
Eigenaar / Investeerder€ 5 per m² spouwmuurisolatie (eindfactuur vanaf 2021)*
€ 15 per m² buitengevelisolatie (eindfactuur in 2020)*
€ 30 per m² buitengevelisolatie (eindfactuur vanaf 2021)*
€ 15 per m² isolatie aan binnenkant van de buitengevel (eindfactuur vanaf 2021)*
max. 40% van factuurbedrag (excl. btw)
(bij een factuur* van min. € 1.000)

* Voor ‘andere gebouwen’ kan je enkel een premie krijgen voor (spouw)muurisolatie.

 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • Voor welke gebouwen? Het gebouw (woning of appartement) ligt in het Vlaamse Gewest en is minstens 15 jaar oud op de datum van de aanvraag. Je kan de premie aanvragen voor renovatie of de realisatie van een nieuwe woning door herbestemming. Gebouwen die gesloopt en volledig herbouwd worden, komen niet in aanmerking.
 • Welke technische voorwaarden? De max. lambawaarde voor spouwmuurisolatie is 0,065W/m.K. Bij buitengevelisolatie moet de Rd-waarde minstens 3 m² K/W zijn. Bij isolatie langs de binnenkant van de buitengevel gaat het om een Rd-waarde van minimaal 2 m² K/W.
 • Door wie? De muurisolatie moet geplaatst worden door een erkende aannemer. Deze kan je verder informeren over alle voorwaarden.

 

Hoe vraag ik de Mijn VerbouwPremie aan?

Vanaf 1 oktober 2022 kan je de Mijn VerbouwPremie online aanvragen via het digitaal loket. Dat moet normaal uiterlijk 2 jaar na datum van de laatste factuur. Uitzondering: tussen 1 oktober en 31 december 2022 kan je de premie aanvragen voor facturen die op dat moment max. 2 jaar en 3 maand oud zijn.

Documenten die je nodig hebt bij de aanvraag zijn o.a. de (eind)facturen, het attest van de aannemer, … Een vakman bezorgt je alle nodige documenten en kan je eventueel helpen om de Mijn VerbouwPremie aan te vragen. Ontvang vrijblijvend offertes van erkende isolatiespecialisten via de offertepagina.

  • Hoe vaak kan ik de Mijn VerbouwPremie aanvragen?

  De Mijn VerbouwPremie voor eenzelfde categorie (in dit geval de premie voor de categorie ‘buitenmuur’) kan je om de 5 jaar aanvragen. Eerdere aanvragen voor een energiepremie van Fluvius of de overkoepelende renovatiepremie tellen niet mee. Voor andere categorieën binnen de Mijn VerbouwPremie kan je wel eerder een premie aanvragen.

  Voorbeeld: vraag je nu de Mijn VerbouwPremie aan voor het isoleren van bestaande muren en beslis je later om de muren te behandelen tegen opstijgend vocht? Dan moet er 5 jaar tussen beide aanvragen zitten. Je doet er dus goed aan om zoveel mogelijk werk in 1 keer te laten uitvoeren. • Kan ik de renovatiepremie / Fluvius premie én Mijn VerbouwPremie aanvragen?

  Nee. Je kan de Mijn VerbouwPremie enkel aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor je nog geen renovatiepremie of Fluvius-premie hebt aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend.

  Moeten de isolatiewerken nog gebeuren? Dan hoef je zeker niet te wachten met de uitvoering om in aanmerking te komen. Ontvang vrijblijvend offertes op maat.

 


4. Totaalrenovatiebonus of BENO-pass (€ 625 à 4.750)

Wie binnen de 5 jaar minstens 3 individuele premies bij netbeheerder Fluvius heeft aangevraagd, krijgt daarbovenop een extra premiebedrag: de Totaalrenovatiebonus.

 

Hoeveel bedraagt de bonus?

De bedragen van de Totaalrenovatiebonus hangen af van het type woning en het aantal energiebesparende maatregelen die je laat uitvoeren:

Aantal maatregelenTotaalrenovatiebonus voor appartementenTotaalrenovatiebonus voor eengezinswoningen
3€ 625€ 1.250
4€ 875€ 1.750
5 € 1.375€ 2.750
6€ 1.875€ 3.750
7€2.375€ 4.750

LET OP: hoe meer investeringen je doet, hoe hoger het bonusbedrag. Voor beschermde afnemers wordt de bonus zelfs met 50% verhoogd. Vraag gratis en vrijblijvend advies aan een isolatie-expert.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Om de Totaalrenovatiebonus te ontvangen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Voor wie + welke gebouwen: de bonus is enkel voor eigenaars van woningen of appartementen in het Vlaamse gewest die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006.
 • Aantal maatregelen: je moet investeren in minstens 3 energiebesparende maatregelen om deze extra bonus te kunnen ontvangen. Naast muurisolatie gaat het bv. over dakisolatie, isolatieglas, een warmtepomp of zonneboiler, … Dit moet gebeuren binnen een periode van 5 jaar.
 • Fluvius premies: de voorwaarden voor de aparte Fluvius premies blijven gewoon gelden. Let op: voor isolatie en beglazing zijn er bijkomende voorwaarden voor de Totaalrenovatiebonus.
 • Datum eindfactuur: de eindfactuur van je 1e investering moet ergens vallen tussen 2017 en 2020. Daarna heb je 5 jaar de tijd om minstens 2 andere maatregelen uit te voeren (ten laatste tot 2025).

LET OP: valt de eindfactuur van je 1e investering in 2021 of later? Dan zit je niet meer in het traject van de Totaalrenovatiebonus, maar in dat van de EPC-labelpremie. Tenzij je de offerte nog ondertekende in 2020. In dat geval kan je kiezen tussen de Totaalrenovatiebonus en die EPC-labelpremie.

 

Hoe aanvragen?

De aanvraag voor de Totaalrenovatiebonus verloopt volledig automatisch. Wanneer de netbeheerder merkt dat je meer dan 3 investeringen aan je woning of appartement uitvoert, neemt die zelf contact met je op.

TIP: een erkende aannemer informeert je graag over de beste oplossing op maat van jouw situatie én over de muurisolatie premies waarop je aanspraak maakt. Ontvang gratis advies op maat!

 

Vanaf 2e helft 2022: Mijn VerbouwPremie

In de loop van 2022 worden alle premies voor renovatie en energiebesparende investeringen opgenomen in de eengemaakte Mijn VerbouwPremie. Zo kan je terecht bij 1 online loket voor zowel investeringen in woningkwaliteit als in energie-efficiëntie. Let op: op dit moment moet je de Fluvius-premies en de Vlaamse renovatiepremie dus wel nog apart aanvragen. De Vlaamse overheid maakt later dit jaar de precieze bedragen, voorwaarden, … van de Mijn VerbouwPremie bekend.

 

 


5. EPC-labelpremie (€ 2.500 à 5.000)

Sinds 2021 kan je voor muurisolatie en andere energiebesparende maatregelen aanspraak maken op de EPC-labelpremie. Hoe werkt het precies? Je komt in aanmerking voor deze premie als je een hoger energielabel op je EPC-attest haalt na je energetische renovatie dan ervoor.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

Het bedrag van de premie  hangt af van je type woning (huis of appartement) en het EPC-label dat je haalt na je energetische renovatie. Het gaat om de volgende bedragen:

Behaald EPC-label na
renovatie binnen de 5 jaar
Premiebedrag voor huis
met label E of F
Premiebedrag voor appartement
met label D, E of F
Energielabel C€ 2.500/
Energielabel B€ 3.750€ 2.500
Energielabel A€ 5.000€ 3.750

LET OP: begin je nu met je energetische renovatie? Dan moet je de EPC-labelpremie aanvragen in plaats van de Totaalrenovatiebonus. Let op: er is 1 uitzondering. Ondertekende je nog in 2020 een offerte voor een 1e investering die meetelt voor de Totaalrenovatiebonus en ontving je de eindfactuur in 2021? Dan kan je kiezen tussen het traject van de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Voorwaarden woning: de woning heeft een ondermaatse energieprestatie. Dat moet je aantonen met een EPC dat niet ouder is dan 2019.
 • Termijn van de werken: je krijgt 5 jaar de tijd om een beter EPC label te behalen. Zo moet een woning binnen de 5 jaar minimaal het label C behalen en een appartement minstens label B. Het nieuwe EPC mag slechts 12 maanden oud zijn bij de aanvraag van je premie en is opgemaakt na 1 januari 2021.
 • Extra verbeteringen EPC: de premie kan in schijven betaald worden. Heb je bv. je woning binnen de 5 jaar gerenoveerd naar label C, maar behaal je binnen diezelfde 5 jaar energielabel B? Dan kan je in aanmerking komen voor een bijkomende premie.

LET OP: je hebt dus 2 EPC’s nodig voor jouw premieaanvraag. Die moet je laten opmaken door een professionele EPC-verslaggever. Voor meer info kan je terecht bij je isolatiespecialist.

 

Hoe aanvragen?

De aanvraag van de EPC-labelpremie verloopt via de website van Fluvius en bestaat uit 2 stappen:

 • STAP 1 = activatie van de EPC labelpremie (voor de renovatie): via de site van Fluvius kan je je premie activeren. Daarvoor moet je de huidige EPC gegevens van je woning ingeven en het bijhorende EPC-label aanduiden. Daarna heb je 5 jaar de tijd om het energielabel van je woning aan te pakken.
 • STAP 2 = uitbetaling van de EPC labelpremie (na de renovatie): is je woning helemaal gerenoveerd? En heb je een nieuw EPC laten opstellen? Dan kan de premie uitbetaald worden. Hiervoor geef je gewoon de nieuwe gegevens van het EPC in en duid je het nieuwe EPC-label aan.

Advies op maat nodig? Een vakman geeft je graag meer uitleg over deze premie en z’n voorwaarden, bedragen, … Contacteer gratis en vrijblijvend meerdere vakmannen actief in je regio.

 


6. Verlaagd btw-tarief (van 21% naar 6%)

Wil je de muren van een woning die meer dan 10 jaar oud is grondig isoleren? Dan vallen de kosten van alle isolatiematerialen en -werken onder het verlaagde btw-tarief. Zo betaal je slechts 6 % btw in plaats van 21%.

 

Genieten van 6% btw? Vertrouw op een vakman!

Wil je op de materialen en de plaatsing van je muurisolatie slechts 6% btw betalen? Dan moet je de klus overlaten aan een erkend vakman. Hij informeert je niet alleen over de beste materialen, maar staat ook garant voor een duurzame plaatsing ervan. Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan maakt hij voor je een factuur op met het verlaagde btw-tarief.

Vergelijk & bespaar! Via onze offertedienst kom je in contact met verschillende experts actief in jouw regio. Door niet alleen prijzen, maar ook adviezen, isolatiematerialen, … te vergelijken, maak je uiteindelijk de beste keuze voor jouw woning. Start hier je aanvraag.

 

 


7. Andere financiële voordelen

In 2022 zijn er nog andere premies en financiële voordelen waarvoor je in aanmerking kan komen wanneer je (spouw)muurisolatie wil plaatsen. Enkele mogelijkheden op een rij:

 • Renteloos renovatiekrediet: deze renteloze lening is in het leven geroepen om voordeliger een extra lening aan te kunnen gaan bovenop de hypothecaire lening voor renovatiewerken die je woning energiezuiniger moeten maken. De rente die je voor dit krediet betaalt, wordt door de Vlaamse overheid terugbetaald. Je kan tot max. € 60.000 lenen.
 • Verminderde onroerende voorheffing: voldoet je renovatieproject na de werken aan een laag E-peil? Dan kan je genieten van een vermindering van de onroerende voorheffing. Voor een E-peil van maximaal E50 is die vermindering 50%, bij een E30 is dat 100%. Dit is enkel geldig voor bouw- en verbouwprojecten waarvoor een vergunning of melding nodig is (sinds 1 januari 2006).
 • Huur-en-isolatiepremie: eigenaars van slecht geïsoleerde huurwoningen kunnen een extra hoge premie ontvangen voor spouwmuurisolatie, hoogwaardige beglazing en dakisolatie. De huurders kunnen zo hun verhuurder overtuigen om hun woning energiezuiniger te maken. De werken worden gecoördineerd door een projectpromotor.
 • Burenpremie: deze premie is er voor collectieve renovatiewerken van maximaal 10 woningeigenaars. Zij stellen een BENOvatiecoach aan die de energetische renovatiewerken in goede banen leidt. In ruil daarvoor krijgt hij een burenpremie. Bovendien heeft elke individuele eigenaar recht op de bijhorende Fluvius premie wanneer die voldoet aan de voorwaarden.

 

Laat je adviseren door een professional

Alle premies voor muurisolatie in 2022 hebben hun eigen voorwaarden, bedragen en aanvraagprocedures. Wil je graag ontdekken voor welke premies jouw isolatieproject in aanmerking komt? Dan ga je best in dialoog met een isolatie-expert. Hij adviseert je niet alleen over de beste isolatieoplossing, maar helpt je ook met je premieaanvraag. Zo bezorgt hij je bv. de juiste documenten en attesten om succesvol je aanvraag in te dienen.

Gratis & vrijblijvend advies aanvragen? Dat kan! Vul het onderstaande formulier in en ontvang diverse voorstellen en adviezen op maat van jouw project.

 

 

Offertes voor muurisolatie ontvangen?

Kies voor een erkend isolatiespecialist en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Erkende isolatiespecialisten