Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Premie vloerisolatie 2024

Laatste update: 03 Jun 2024 – Voor het plaatsen van vloerisolatie kan je genieten van verschillende financiële ondersteuningen. Zo is er de Mijn VerbouwPremie, de Totaalrenovatiebonus en de EPC-labelpremie. Daarnaast is er ook nog het verlaagde btw-tarief op isolatiewerken. Hier vind je meer info over de voorwaarden, aanvraagprocedures en bedragen van deze maatregelen.

 

Beschikbare vloerisolatie subsidies 2024

1. Mijn VerbouwPremie
2. Totaalrenovatiebonus
3. EPC-labelpremie
4. Verlaagd btw-tarief

 

1. Mijn VerbouwPremie

Sinds 1 oktober 2022 is de Mijn VerbouwPremie dé manier om de kosten te drukken voor renovaties of energiebesparende maatregelen. En hier valt vloerisolatie onder! De oude energiepremies van Fluvius en de overkoepelende renovatiepremie zijn in deze premie samengebundeld.

LET OP: als je nog een oude energiepremie van Fluvius of de renovatiepremie hebt aangevraagd, kan je met dezelfde facturen niet de Mijn VerbouwPremie aanvragen.

 

Voorwaarden vloerisolatie Mijn VerbouwPremie

In principe komt elke eigenaar en investeerder in bestaande woon- en niet-woongebouwen in aanmerking voor de premie. Om aanspraak te maken, moet je in ieder geval een erkende isolatiespecialist inschakelen. Er zijn daarnaast nog andere voorwaarden. Een kort overzicht:

 • Het gebouw: de Mijn VerbouwPremie voor vloer- of kelderplafondisolatie is aan te vragen voor gebouwen die minstens 15 jaar oud zijn. Dit wordt doorgaans nagekeken op basis van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet. Gebouwen die zijn gesloopt en volledig herbouwd, komen niet in aanmerking.
 • De factuur: de laatste factuur voor vloerisolatie mag maximaal 2 jaar oud zijn op de aanvraagdatum van de Mijn VerbouwPremie. Daarnaast moet de totale factuur minstens € 1.000 bedragen.
 • Overige werkzaamheden: naast vloerisolatie kom je mogelijk in aanmerking voor een premie voor overige werkzaamheden als je tot de laagste of middelste inkomenscategorie behoort. Denk aan het plaatsen van een dekvloer, behandeling van stabiliteitsproblemen, … Ook verhuurders aan sociale verhuurkantoren kunnen premie krijgen voor dit soort werkzaamheden, ongeacht de inkomenscategorie.
 • Minimale isolatiewaarde: het geplaatste isolatiemateriaal moet een Rd-waarde hebben van minimaal 2 m²K/W. Is de vloer in verschillende delen geïsoleerd met meerdere materialen en Rd-waarden? Dan hou je de laagste Rd-waarde aan voor het gehele vloeroppervlak.
 • Benodigde documenten: voor je aanvraag heb je niet alleen alle facturen van de aankoop en een attest van je aannemer nodig. Indien van toepassing lever je ook een grondplan (niet-woongebouw), een attest van beschermde afnemer en een bewijs van vroegere isolatie aan.

 

Meer weten over voorwaarden? Vraag advies aan een vakspecialist!

De bovenstaande opsomming is geen complete lijst met aandachtspunten. Zo zijn er bijvoorbeeld nog aparte voorwaarden die alleen voor appartementsgebouwen gelden.

Wil je een uitgebreid overzicht van alle voorwaarden waaraan je moet voldoen? Schakel dan een isolatiespecialist in. Zo geniet je niet alleen van gericht advies, prijzen op maat, … Ook kan zo’n expert je begeleiden tijdens je aanvraag. Vind een vakbedrijf actief in jouw buurt via onze gratis offerteservice. Start je aanvraag hier.

 

 

Bedrag vloerisolatie Mijn VerbouwPremie

De hoogte van de premie is afhankelijk van je inkomen en het gebouw waarbinnen de werkzaamheden plaatsvinden. Echter zal de premie in ieder geval nooit boven 50% van de totale factuur uitkomen. Hieronder een overzicht met bedragen:

Type gebouwInkomenscategorieMaximale premie (excl. btw)
WoningLaagste inkomenscategorie of verhuurder bij SVKmax. 50% van factuur
/ € 1.500
-Middelste inkomenscategoriemax. 35% van factuur
/ € 1.050
-Hoogste inkomenscategorie of investeerdermax. 40% van factuur
/ € 6 per m²
Andere gebouwenmax. 40% van factuur
/ € 6 per m²

LET OP: heb je uitsluitend nachttarief? Dan ontvang je € 3 per m² extra voor vloerisolatie en eventuele overige werkzaamheden. Hierbij geldt nog steeds een maximum van 50% van het factuurbedrag (excl. btw). Om in aanmerking te komen moet de aanvraag tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025 zijn ingediend.

 

Nieuwe inkomensgrenzen voor de Mijn VerbouwPremie sinds 2023!

Sinds 2023 zijn de inkomensgrenzen voor de premiebedragen geïndexeerd. Het is dus mogelijk dat je in een andere inkomenscategorie valt en een hoger premiebedrag ontvangt. Voor meer info over de Mijn VerbouwPremie contacteer je best een isolatiespecialist. Vergelijk offertes van experts in jouw buurt.

 

Hoe vraag ik de Mijn VerbouwPremie aan?

Je kan de Mijn VerbouwPremie online aanvragen via het digitaal loket. Dat moet uiterlijk 2 jaar na datum van de laatste factuur.

Documenten die je nodig hebt bij de aanvraag zijn o.a. de (eind)facturen, het attest van de aannemer, … Een vakspecialist bezorgt je de nodige documenten en kan je eventueel helpen om de Mijn VerbouwPremie aan te vragen. Ontvang vrijblijvend offertes van erkende isolatiespecialisten via de offertepagina.


2. Totaalrenovatiebonus

premie vloer isolatie

Combineer je vloerisolatie met twee of meer andere energiebesparende maatregelen? Dan heb je misschien recht op de Totaalrenovatiebonus. Dat is een bonusbedrag dat je krijgt bovenop de Mijn VerbouwPremie die je krijgt voor de uitgevoerde werken. Deze Totaalrenovatiebonus beloont al wie verschillende energiebesparende maatregelen laat uitvoeren binnen een termijn van 5 jaar.

 

Welke werken komen in aanmerking?

Om aanspraak te kunnen maken op de Totaalrenovatiebonus moet je binnen een periode van 5 jaar minstens 3 van de onderstaande werken laten uitvoeren. De termijn van 5 jaar gaat in vanaf de datum op de eindfactuur van de eerste investering (die een datum moet hebben tussen 2017 en 2020):

 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Spouwmuurisolatie en buitenmuurisolatie (langs binnen of buiten)
 • Vloerisolatie of kelderisolatie
 • Nieuwe beglazing
 • Zonneboiler plaatsen
 • Warmtepomp plaatsen
 • Ventilatiesysteem plaatsen

LET OP: je moet steeds voldoen aan de specifieke voorwaarden voor elke aparte maatregel om in aanmerking te komen voor de Mijn VerbouwPremie. Meer info over de bedragen en voorwaarden voor de premies voor de verschillende vormen van isolatie vind je op de overzichtspagina ‘Isolatiepremies‘.

 

Hoeveel bedraagt de bonus?

Hoe meer werken je laat uitvoeren binnen de periode van 5 jaar, hoe groter de bonus:

Aantal maatregelenTotaalrenovatiebonus voor appartementenTotaalrenovatiebonus voor eengezinswoningen
3€ 625€ 1.250
4€ 875€ 1.750
5 € 1.375€ 2.750
6€ 1.875€ 3.750
7€2.375€ 4.750

Natuurlijk kan deze bonus opgeteld met de Mijn VerbouwPremie voor de individuele werken niet hoger zijn dan de facturen.

 

Hoe Totaalrenovatiebonus aanvragen?

Om de bonus te kunnen krijgen moet je de werken eerst laten uitvoeren en er de Mijn VerbouwPremie voor aanvragen. Zodra de netbeheerder vaststelt dat je 3 keer de premie aangevraagd hebt (en dus 3 maatregelen laten uitvoeren hebt) en recht hebt op de bonus, brengen ze je op de hoogte.

Let op: de Totaalrenovatiebonus wordt alleen uitbetaald als je de werken laat uitvoeren door een aannemer. Samenwerken met een vakspecialist is trouwens aangeraden. Deze kan je adviseren op maat van jouw situatie en zorgt voor een correcte uitvoering van de werken dat aan alle voorwaarden voldoet. Ontvang en vergelijk vrijblijvend voorstellen en prijzen op maat via de offertepagina.


3. EPC-labelpremie

Laat je energiebesparende werken (bv. isolatiewerken) uitvoeren met een eindfactuur sinds 2021? Dan kan je ook aanspraak maken op de EPC-labelpremie. Je komt in aanmerking voor deze premie als je een hoger energielabel op je EPC-attest haalt na de renovatie dan ervoor.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

Behaald EPC-label na
renovatie binnen de 5 jaar
Premiebedrag voor huis
met label E of F
Premiebedrag voor appartement
met label D, E of F
Energielabel C€ 2.500/
Energielabel B€ 3.750€ 2.500
Energielabel A€ 5.000€ 3.750

 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Om in aanmerking te komen voor de EPC labelpremie moet je voldoen aan deze voorwaarden:

 • Woning zelf: je kan de premie krijgen voor een woning of wooneenheid met een slechte energieprestatie. Dat moet je bewijzen met een EPC-attest dat niet ouder is dan 2019. Bij een huis moet het energielabel op dat attest E of F zijn. Bij een appartement moet het energielabel op het attest D, E of F zijn.
 • Termijn van de renovatie: binnen 5 jaar na de datum op dat EPC-attest moet je door je muurisolatie, dakisolatie, warmtepomp, … een hoger EPC-label halen. Bij een huis is dat minstens het energielabel C en bij een appartement minstens het energielabel B.
 • Erkende energiedeskundige: voor deze premie moet je 2 EPC-keuringen laten uitvoeren door een energiedeskundige type A. Zo’n EPC-verslaggever komt bij je langs en verwerkt alle nodige data in een softwareprogramma. Enkele dagen later krijg je je EPC-attest in de brievenbus.
 • Geen combinatie met Totaalrenovatiebonus: de EPC labelpremie is niet cumuleerbaar met de Totaalrenovatiebonus. Wie nog in 2020 een offerte ondertekende voor een investering die kan meetellen voor de Totaalrenovatiebonus en de eindfactuur in 2021 ontving, heeft de keuze tussen het traject van de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie.

 

Hoe aanvragen?

Je vraagt je EPC label premie bij Fluvius best online aan. Die aanvraag bestaat uit 2 stappen:

 • STAP 1 = activatie van de EPC labelpremie (voor de renovatie): je start je aanvraag door je EPC labelpremie te activeren op de site van Fluvius. Je geeft de gegevens van het EPC van je woning in en duidt het EPC-label aan. Daarna heb je 5 jaar de tijd om je woning te renoveren.
 • STAP 2: uitbetaling van de EPC labelpremie (na de renovatie): is je woning gerenoveerd en heb je een nieuw EPC laten opmaken? Dan kan je overgaan tot de uitbetaling van je labelpremie. Je geeft op de site van Fluvius de gegevens van het EPC van na de renovatie in en duidt het nieuwe EPC-label aan.

Advies op maat nodig? Contacteer gratis vakmannen actief in je buurt.

 

BELANGRIJK: EPC-labelpremie verhuist naar Mijn VerbouwPremie

Vanaf 1 januari 2025 valt de EPC-labelpremie onder de Mijn VerbouwPremie. Vanaf dan zal die premie ook inkomensgerelateerd zijn. Hou hier rekening mee bij je renovatiewerken en spreek er ook over met je vakspecialist.

 


4. Verlaagd btw-tarief

Voor isolatiewerken, waaronder vloerisolatie, geldt een verlaagd btw-tarief van 6 procent in plaats van de gebruikelijke 21 procent op de factuur. De woning moet ouder dan 10 jaar zijn en mag slechts gedeeltelijk (minder dan 50%) voor beroepsdoeleinden gebruikt worden.

 

Hoe maak je aanspraak op het verlaagd btw-tarief?

Je kan enkel genieten van het 6% btw-tarief als je jouw vloer laat isoleren door een aannemer. De levering en de plaatsing van het isolatiemateriaal moet gebeuren door dezelfde aannemer. We raden aan om offertes aan te vragen bij verschillende isolatiespecialisten. Zo kan je makkelijk prijzen, voorgestelde isolatiemethodes, … vergelijken. Kom hier gratis in contact met erkende aannemers.

 

 

Zelf vloer isoleren of vakman inschakelen?

We raden aan om jouw vloerisolatie te laten plaatsen door een vakbedrijf. Enkel dan kan je aanspraak maken op de premies voor vloerisolatie en het verlaagd btw-tarief. Je bespaart zo snel honderden euro’s én je hoeft zelf niets te doen. Je bent ook zeker van de meest geschikte isolatiemethode voor jouw project en een correcte uitvoering van de werken.

Op zoek naar een expert voor het isoleren van jouw vloer? Ben je benieuwd naar de kosten en premiebedragen voor jouw project? Via de offertes service ontvang je vrijblijvend voorstellen en prijzen van isolatiespecialisten actief in jouw buurt. Start je aanvraag via onderstaand offerteformulier:

 

 

Offertes voor vloerisolatie ontvangen?

Kies voor een erkend isolatiespecialist en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Erkende isolatiespecialisten