Isolatie

Spouwmuurisolatie prijzen vergelijken?
Vraag hier online offertes aan.

Premie spouwmuurisolatie 2017

Ook in 2017 kan je een aantrekkelijke premie voor spouwmuurisolatie aanvragen. Meer info over de voorwaarden, het berekenen en aanvragen van premies voor het na-isoleren van spouwmuren vind je hier terug. Graag een offerte op maat? Ga naar onze offertepagina.

 

Hpremie spouwmuurisolatie aanvragenoeveel bedraagt de premie?

Voor het na-isoleren van de spouwmuren kom je in aanmerking voor een subsidie van 6 euro per vierkante meter geïsoleerde oppervlakte. Dit bedrag geldt voor eindfacturen tot eind 2017, voor spouwmuurisolatiewerken met een eindfactuur in 2018 bedraagt de premie nog 5 euro per m2 geïsoleerde oppervlakte.

Voor beschermde afnemers wordt de premie met de helft verhoogd voor werken met een eindfactuur tot eind 2017. Bij werken met een eindfactuur in 2018 bedraagt de premie voor deze beschermde groep 9 euro per m2.

 

Voorwaarden van de premies

Om de vergoeding voor het isoleren van spouwmuren te ontvangen moet er aan enkele voorwaarden voldaan worden. Deze hebben niet alleen te maken met de isolatiewerken, maar ook bijvoorbeeld met de woning zelf.


1. Leeftijd van de woning

De premie geldt alleen voor woningen in het Vlaamse gewest die vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet van de huidige netbeheerder zijn aangesloten of waarvoor een bouwvergunning vóór 1 januari 2006 werd aangevraagd en die na deze datum zijn aangesloten. Het mag ook niet gaan om een uitbreiding of herbouw van een bestaande woning, al komen deze werken wel weer in aanmerking voor de premie in 2018.


2. Breedte van de spouwmuur

De spouwbreedte moet minimaal 5 centimeter zijn, en de volledige spouw moet opgevuld worden met isolatiemateriaal. Men kan bekijken hoe breed de spouwmuur is door een endoscopisch onderzoek uit te voeren.


3. Uitvoerder van de werken

De isolatiewerken moeten uitgevoerd worden door een gecertificeerde aannemer die werkt volgens de STS 71.1 normen. Bij de premieaanvraag dien je een attest van de aannemer toe te voegen dat de juiste werkwijze bewijst.

Ben je op zoek naar een gecertificeerde aannemer voor de isolatie van spouwmuren?

✓ Vraag hier gratis en vrijblijvend offertes aan bij isolatiespecialisten.

 

4. Type spouwmuurisolatie

Het isolatiemateriaal moet aan een aantal eisen voldoen. De isolatiespecialist kan je hierover uitgebreid informeren en ook op het aanvraagformulier van de netbeheerder vind je alle vereisten terug.


5. Termijn premie aanvragen

De aanvraag voor de premie moet uiterlijk 12 maanden na het uitvoeren van de isolatiewerken aankomen bij de netbeheerder. Hierbij is de datum van de eindfactuur bepalend. De datum op de eindfactuur bepaalt dus ook voor welk jaar je de premie kan aanvragen.

 

 

spouwmuur isoleren premies

Hoe gaat de aanvraag in zijn werk?

Je kunt de premie voor spouwmuurisolatie zowel online als schriftelijk aanvragen bij de netbeheerder (Infrax of Eandis). Bij een online aanvraag dien je scans toe te voegen van een aantal documenten (factuur, attest van de aannemer, eventueel attest van beschermde afnemer).

De aanvraag kan ook schriftelijk gebeuren, hiervoor kun je op de website van de netbeheerder een aanvraagformulier downloaden. Dit formulier kun je dan invullen en per post opsturen, met kopieën van de gevraagde documenten.

 

 

Benodigde documenten bij aanvraag premie spouwmuurisolatie

Op het aanvraagformulier vind je een uitgebreide beschrijving van de documenten die je moet toevoegen. Hier vind je een overzicht van de documenten die je al zeker nodig zal hebben:

• Een kopie van de factuur. Op de factuur moet onder meer de volgende info vermeld staan: soort isolatiemateriaal, het merk, warmteweerstand, lambda waarde, aantal vierkante meters, kostprijs van het isolatiemateriaal, datum van uitvoering.

• Een kopie van de STS verklaring van de aannemer.

• Een gedateerde foto van het aanbrengen van de isolatie (foto van de werkzaamheden).

• Bij beschermde afnemers: bewijs van sociaal tarief.

• Bij een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk ná 1 januari 2006 een bewijs dat de stedenbouwkundige vergunning verleend is vóór 1 januari 2006.

 

Combinatiepremie voor spouwmuurisolatie én glas vervangen

Het was financieel gezien aantrekkelijk om de plaatsing van isolerend glas te combineren met spouwmuurisolatie in 2016. De vergoeding voor hoogrendementsglas lag dan namelijk vier maal hoger indien je (spouw)muurisolatie combineerde met de vervanging van de beglazing.

Wanneer je enkel of dubbel glas liet vervangen door hoogrendementsglas (Ug-waarde max. 0,8 W/m2K, Uw-waarde max. 1,7 W/m2K), bedroeg de vergoeding €60 per vierkante meter, met een maximum van €2100. Bij een Ug-waarde van max. 1,1 W/m2K en een Uw-waarde van max. 1,7 W/m2K kreeg je €48 per m2, met een maximum van 1680 euro. De eindfacturen voor beide werkzaamheden mogen maximaal 12 maanden uit elkaar liggen om in aanmerking te komen voor deze premie.

Update 2017: de combinatiepremie werd in 2017 afgeschaft. Je kan er nog voor in aanmerking komen indien de eindfactuur van een van de isolatiewerken (isolerend glas of muurisolatie) van 2016 dateert en de tweede investering van maximaal 12 maanden later.

Premie dubbel glas en spouwmuurisolatie

 

Combinatiepremie aanvragen

De aanvraag van een combinatiepremie verloopt op dezelfde manier als bij een standaard aanvraag voor spouwmuurisolatie. Je kunt hiervoor terecht bij de netbeheerder.

Infrax: www.infrax.be/nl/premies-en-acties/premies/premie-overzicht

Eandis: http://www.eandis.be/nl/klant/energie-besparen/premie-online-aanvragen

Voor meer informatie en voorwaarden kan je terecht op http://www.vlaanderen.be/nl/