Isolatie-info.be Hét grootste vergelijk- en adviesplatform

Premie spouwmuurisolatie 2022

Laatste update: 05 Sep 2022 – Spouwmuurisolatie blijft interessant. Om de investering te stimuleren kan je aantrekkelijke premies en andere financiële voordelen voor spouwmuurisolatie aanvragen. Meer info over de bedragen, voorwaarden en hoe je de premies voor het na-isoleren van spouwmuren aanvraagt, vind je hier terug. Graag een offerte op maat? Ga naar onze offertepagina.

 

Beschikbare spouwmuurisolatie premies 2022:

1. Mijn VerbouwPremie
2. Premie spouwmuurisolatie Fluvius (t.e.m. 30 juni 2022)
3. Overkoepelende renovatiepremie (t.e.m. 30 juni 2022)
4. Totaalrenovatiebonus
5. EPC-labelpremie
6. Verlaagd btw-tarief
7. Huur- en isolatiepremie (voor slecht geïsoleerde huurwoningen)

 

 

Wijziging 1 juli 2022:
Renovatiepremie en Fluvius energiepremies verdwijnen

Sinds 1 juli kan je de renovatiepremie en energiepremies van Fluvius niet meer aanvragen. Ze verdwijnen en worden vervangen door de Mijn VerbouwPremie. Die kan je aanvragen vanaf 1 oktober.

Heb je de werken reeds laten uitvoeren? Vanaf 1 oktober kan je, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken op de Mijn VerbouwPremie. Je kan deze premie enkel aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor je nog geen renovatiepremie of Fluvius premie hebt aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend.

Moet je de werken nog laten uitvoeren? Je hoeft niet te wachten met de uitvoering van de werken om aanspraak te maken op de Mijn VerbouwPremie. Ontvang vrijblijvend offertes.

 


 

1. Mijn VerbouwPremie

De nieuwe Mijn VerbouwPremie bundelt de oude renovatiepremie en Fluvius energiepremies.

 • Nog tot en met 30 juni 2022 kon je de energiepremies van Fluvius en de renovatiepremie aanvragen.
 • Tussen 1 juli en 30 september 2022 kan je de premies tijdelijk niet aanvragen.
 • Vanaf 1 oktober kan je de nieuwe Mijn VerbouwPremie aanvragen.

Tip: heb je jouw spouwmuur al laten isoleren, maar heb je er nog geen premie voor aangevraagd. Dan kan je vanaf 1 oktober onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op de Mijn VerbouwPremie. Is jouw spouw nog niet geïsoleerd. Dan hoef je zeker niet te wachten met de uitvoering van de werken om in aanmerking te komen voor de Mijn VerbouwPremie. Ontvang vrijblijvend advies en voorstellen op maat.

 

Voor welke werken?

Het na-isoleren van een bestaande spouwmuur komt in aanmerking voor de premie voor de categorie ‘buitenmuur’. Daar behoren ook nog andere werken toe:

 • Buitenmuurisolatie langs buitengevel / binnenkant buitengevel
 • Verwijderen van asbesthoudende gevelbekleding
 • Afbraak van buitenmuren
 • Vervangen nieuwe buitenmuren
 • Behandeling van buitenmuren tegen optrekkend vocht
 • Behandeling van de muren tegen kelder- of huiszwam
 • Afbraak van borstweringen of balustrades bij balkons / plaatsen van nieuwe
 • Aanbrengen van natte of droge bepleistering op de binnenkant van de buitenmuren, samen met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel
 • Afwerken van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering samen met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs (de binnenkant van) de buitengevel.

Je kan de spouwmuurisolatie dus combineren met andere werken aan de buitenmuren.

 

Voor wie?

Elke eigenaar en andere investeerder (bv. voor een woning, appartement of niet-residentieel gebouw dat je niet zelf bewoont maar waarin je investeert, ook al bent je geen eigenaar) die een bestaande spouwmuur navult of buitenmuurisolatie aanbrengt en eventueel gelijktijdig asbesthoudende gevelbekleding verwijdert, komt in aanmerking voor de premie.

Eigenaar-bewoners uit de middelste of laagste inkomenscategorie of een verhuurders aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) kunnen de premie krijgen voor alle bovengenoemde werken aan de buitenmuur, op voorwaarde dat de spouw- of buitenmuur voldoende geïsoleerd is.

 

Hoeveel bedraagt de Mijn VerbouwPremie voor spouwmuurisolatie?

Het premiebedrag voor de na-isolatie van een bestaande spouwmuur (eventueel in combinatie met andere werken) is afhankelijk van de aard van het gebouw en wie het aanvraagt.

 

A. Woningen:

DoelgroepPremiebedrag
Eigenaar-bewoner laagste inkomenscategorie /
Verhuurder aan sociaal verhuurkantoor
tot 50% van de investering
max. € 6.000
(bij factuur van min. € 1.000 en max. € 12.000)
Eigenaar-bewoner middelste inkomenscategorietot 35% van de investering
max. € 4.200
(bij factuur van min. € 1.000 en max. € 12.000)
Eigenaar-bewoner hoogste inkomenscategorie /
Andere investeerder
€ 5 per m² spouwmuurisolatie*
max. 40% van factuurbedrag (excl. btw)
(bij factuur van min. € 1.000)

* Eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder kunnen enkel een premie krijgen voor (spouw)muurisolatie.

Beschermde afnemers: beschermde afnemers én eigenaar-bewoners hebben recht op een verhoogde premie: 50% van de investering voor eigenaar-bewoners van de middelste inkomenscategorie en 35% van de investering voor eigenaar-bewoners van de hoogste inkomenscategorie. De verhoogde premie geldt enkel als de factuur dateert van vóór 30 juni 2022 en als ze de aanvraag indienen tussen 1 oktober en 31 december 2022. De factuur moet min. € 1.000 en max. € 12.000 bedragen.

 

B. Andere gebouwen (appartementsgebouwen, niet-woongebouwen):

Doelgroep Premiebedrag
Eigenaar / Investeerder€ 5 per m² spouwmuurisolatie*
max. 40% van factuurbedrag (excl. btw)
(bij een factuur* van min. € 1.000)

* Voor ‘andere gebouwen’ kan je enkel een premie krijgen voor (spouw)muurisolatie.

* De facturen moeten dateren van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

In geval van een appartementsgebouw: spouwmuurisolatie betreft werken aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw. De premie komt daarbij toe aan de investeerders van het volledige appartementsgebouw. Is er een vereniging van mede-eigenaars opgericht, dan komt de premie toe aan deze VME. De individuele eigenaar(-bewoner) van een appartement in het gebouw komt dus niet in aanmerking.

 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • Voor welke gebouwen? Het gebouw (woning of appartement) ligt in het Vlaamse Gewest en is minstens 15 jaar oud op de datum van de aanvraag. Je kan de premie aanvragen voor renovatie of de realisatie van een nieuwe woning door herbestemming. Gebouwen die gesloopt en volledig herbouwd worden, komen niet in aanmerking.
 • Voor welke spouwmuren? De max. lambawaarde van het gebruikte materiaal is 0,065W/m.K. De spouw moet volledig opgevuld zijn en heeft een breedte van 50 mm. Spouwmuren die al gedeeltelijk voorzien zijn van spouwmuurisolatie, komen niet in aanmerking.
 • Door wie? De spouwmuurisolatie moet geplaatst worden door een erkende aannemer. Deze kan je verder informeren over alle voorwaarden.

 

Hoe vraag ik de Mijn VerbouwPremie aan?

Vanaf 1 oktober 2022 kan je de Mijn VerbouwPremie online aanvragen via het digitaal loket. Dat moet normaal uiterlijk 2 jaar na datum van de laatste factuur. Uitzondering: tussen 1 oktober en 31 december 2022 kan je de premie aanvragen voor facturen die op dat moment max. 2 jaar en 3 maand oud zijn.

Documenten die je nodig hebt bij de aanvraag zijn o.a. de (eind)facturen, het attest van de aannemer, … Een vakman voorziet je van de nodige documenten en kan je eventueel helpen om de Mijn VerbouwPremie aan te vragen. Ontvang vrijblijvend offertes van erkende plaatsers van spouwmuurisolatie via de offertepagina.

  • Hoe vaak kan ik de Mijn VerbouwPremie aanvragen?

  De Mijn VerbouwPremie voor eenzelfde categorie (in dit geval de premie voor de categorie ‘buitenmuur’) kan je om de 5 jaar aanvragen. Eerdere aanvragen voor een energiepremie van Fluvius of de overkoepelende renovatiepremie tellen niet mee. Voor andere categorieën binnen de Mijn VerbouwPremie kan je wel eerder een premie aanvragen.

  Voorbeeld: al je nu de Mijn VerbouwPremie aanvraagt voor het isoleren van de bestaande spouwmuur en later beslist om de muren te behandelen tegen kelderzwam, dan moet er 5 jaar tussen beide aanvragen zitten. Je doet er dus goed aan om zoveel mogelijk werk in 1 keer te laten uitvoeren. • Kan ik de renovatiepremie / Fluvius premie én Mijn VerbouwPremie aanvragen?

  Nee. Voor dezelfde werken kan je niet zowel de renovatiepremie / Fluvius premie als de Mijn VerbouwPremie aanvragen. Je kan de Mijn VerbouwPremie enkel aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor je nog geen renovatiepremie of Fluvius premie hebt aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend. Moeten de werken nog gebeuren? Dan hoef je ook zeker niet te wachten met de uitvoering van de werken om in aanmerking te komen voor de Mijn VerbouwPremie. Ontvang vrijblijvend offertes op maat.

 

2. Premie spouwmuurisolatie Fluvius (t.e.m. 30 juni 2022)

Laat je de spouwmuur van jouw appartement of woningen isoleren, dan kon je daarvoor tot en met 30 juni 2022 een premie van netbeheerder Fluvius krijgen.

 

LET OP: deze premie kon je aanvragen t.e.m. 30 juni 2022

Sinds 1 juli 2022 worden de renovatiepremie en energiepremies van Fluvius eengemaakt in de nieuwe ‘Mijn VerbouwPremie’:

 • Nog tot en met 30 juni 2022 kon je de Fluvius premies en de renovatiepremie aanvragen.
 • Tussen 1 juli en 30 september 2022 kan je de premies tijdelijk niet aanvragen.
 • Vanaf 1 oktober kan je de nieuwe Mijn VerbouwPremie aanvragen.

Tip: heb je jouw spouwmuur al laten isoleren, maar heb je er nog geen premie voor aangevraagd. Dan kan je vanaf 1 oktober onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op de Mijn VerbouwPremie. Is jouw spouw nog niet geïsoleerd. Dan hoef je zeker niet te wachten met de uitvoering van de werken om in aanmerking te komen voor de Mijn VerbouwPremie. Ontvang vrijblijvend advies en voorstellen op maat.

 

 

LET OP: onderstaande info is niet meer relevant aangezien je de premie niet meer kan aanvragen.

 

Hoeveel bedraagt de spouwmuurisolatie premie?

De spouwmuurisolatie premie bedraagt € 5 per m² geïsoleerde oppervlakte. Voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief is er een verhoogde premie van € 7,5 per m².

* Beschermde afnemers: beschermde afnemers, voor wie sociale maximumprijzen voor bijvoorbeeld elektriciteit en aardgas gelden, kunnen een hogere premie ontvangen. Zij ontvangen een vergoeding van € 9 per m² voor spouwmuurisolatie in een bestaande woning.

Wat zijn de voorwaarden?

Om de subsidie voor spouwmuurisolatie te ontvangen moet er aan enkele voorwaarden voldaan worden. Deze hebben niet alleen te maken met de isolatiewerken, maar bijvoorbeeld ook met de woning zelf:

 • Gebouw: de spouwmuurisolatie premie geldt alleen voor woningen, appartementen en appartementsgebouwen in het Vlaamse Gewest die vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet werden aangesloten.
 • Spouwmuur en type spouwmuurisolatie: de spouwbreedte moet minimaal 5 cm zijn (kan onderzocht worden via een endoscopisch onderzoek ) en de volledige spouw moet opgevuld worden met isolatiemateriaal. Dat isolatiemateriaal moet een lambda-waarde hebben van max. 0,065 W/mK.
 • Uitvoerder van de werken: de isolatiewerken moeten uitgevoerd worden door een gecertificeerde aannemer die werkt volgens de STS 71.1 normen. Bij de premieaanvraag dien je een attest van de aannemer toe te voegen dat de juiste werkwijze bewijst. Op zoek naar een gecertificeerde aannemer voor de isolatie van spouwmuren? Vraag hier gratis en vrijblijvend offertes aan bij isolatiespecialisten.

premie spouwmuurisolatie aanvraag

Hoe kan ik de spouwmuurisolatie premie aanvragen?

De premieaanvraag moet de netbeheerder max. 24 maanden na de datum op de eindfactuur bereiken. Let op, je kan de spouwmuurisolatie subsidie nog t.e.m. 30 juni 2022 aanvragen, zowel online als schriftelijk per post. Daarbij moet je een kopie van de facturen en een attest met technische info over de geplaatste spouwmuurisolatie toevoegen. Je vakman kan je voorzien van de nodige documenten en helpen bij de aanvraag.

TIP: samenwerken met een vakman is niet alleen verplicht om de premie voor spouwmuurisolatie te krijgen. Het is ook het meest aangeraden. Een vakman kan je adviseren over de beste oplossing voor jouw situatie en zorgt voor een correcte uitvoering van de werken. Ontvang vrijblijvend offertes van specialisten in spouwmuurisolatie via de offertepagina.

 

Benodigde documenten bij aanvraag premie spouwmuurisolatie

Op het aanvraagformulier vind je een uitgebreide beschrijving van de documenten die je moet toevoegen. Hier vind je een overzicht van de documenten die je al zeker nodig zal hebben:

 • Een kopie van de factuur en een attest met technische info over de geplaatste isolatie.
 • Een kopie van de STS 71.1 verklaring van de aannemer.
 • Een attest van de begeleidende architect of gecertificeerde aannemer.
 • Bij beschermde afnemers: bewijs van sociaal tarief.
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning.

3. Overkoepelende renovatiepremie (t.e.m. 30 juni 2022)

Combineer je gevelisolatie (bvb. spouwmuurisolatie) met structurele werken aan de gevel (nieuwe muren, gevelbekleding, …), dan kon je daarvoor de overkoepelde renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen krijgen. Je kon deze overkoepelende renovatiepremie ook aanvragen voor bepaalde dakwerken, ruwbouwwerken, buitenschrijnwerk en technische installaties (centrale verwarming, elektrische installaties en sanitair).

 

LET OP: deze premie kon je aanvragen t.e.m. 30 juni 2022

Sinds 1 juli 2022 worden de renovatiepremie en energiepremies van Fluvius eengemaakt in de nieuwe ‘Mijn VerbouwPremie’:

 • Nog tot en met 30 juni 2022 kon je de Fluvius premies en de renovatiepremie aanvragen.
 • Tussen 1 juli en 30 september 2022 kan je de premies tijdelijk niet aanvragen.
 • Vanaf 1 oktober kan je de nieuwe Mijn VerbouwPremie aanvragen.

Tip: heb je jouw spouwmuur al laten isoleren, maar heb je er nog geen premie voor aangevraagd. Dan kan je vanaf 1 oktober onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op de Mijn VerbouwPremie. Is jouw spouw nog niet geïsoleerd. Dan hoef je zeker niet te wachten met de uitvoering van de werken om in aanmerking te komen voor de Mijn VerbouwPremie. Ontvang vrijblijvend advies en voorstellen op maat.

 

 

LET OP: onderstaande info is niet meer relevant aangezien je de premie niet meer kan aanvragen.

 

Hoeveel bedraagt de renovatiepremie voor spouwmuurisolatie?

De premie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw). Of de 20% of 30% voor jou van toepassing is, is afhankelijk van je inkomen.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Voor wie + welke gebouwen: bewoners en verhuurders kunnen de premie aanvragen. Het gebouw moet in het Vlaams Gewest liggen en minstens 30 jaar oud zijn. Ook appartementen komen in aanmerking.
 • Eigendom: de eigenaar-bewoner en de meerderjarige medebewoners mogen op de aanvraagdatum naast de premiewoning geen andere woning volledig in volle eigendom hebben.
 • Uitvoerder van de werken: je kan zowel facturen voorleggen van werken uitgevoerd door een aannemer als facturen of bewijzen van materiaalaankopen voor zelf uitgevoerde werken.

 

Hoe kan ik de Overkoepelde renovatiepremie aanvragen?

Je kan deze Overkoepelende renovatiepremie pas aanvragen na de uitvoering van de werken en als je over de nodige facturen beschikt. Let op, je kan de renvatiepremie nog aanvragen t.e.m. 30 juni 2022. Bij de aanvraag mogen die facturen wel niet ouder zijn dan 2 jaar. Een vakman voorziet je van de nodige documenten en kan je helpen om de subsidie voor spouwisolatie aan te vragen.

TIP: hoewel samenwerken met een vakman niet verplicht is om de premie te krijgen, kan je bij spouwmuurisolatie niet anders. Er zijn speciale technieken en materialen voor nodig waar enkel professionals over beschikken. Een vakman kan je ook voorzien van advies op maat en verzekert je van een correcte uitvoering. Ontvang vrijblijvend offertes van specialisten in spouwmuurisolatie via de offertepagina.


spouwmuurisolatie premie bedrag

4. Totaalrenovatiebonus (€ 625 tot 4.750)

Combineer je het isoleren van de spouwmuur in een woning of wooneenheid met nog 2 andere energiebesparende maatregelen, dan kom je in aanmerking voor de Totaalrenovatiebonus. Als je binnen een periode van 5 jaar minstens 3 premies van de netbeheerder aanvraagt (of minstens 2 premies combineert met de installatie van ventilatie), dan krijg je bovenop deze premies een bonus.

Om de totaalrenovatiebonus te krijgen, moet je minstens 3 van de volgende Fluvius premies aanvragen en krijgen:

 • Premie voor dak- of zoldervloerisolatie.
 • Premies muurisolatie: premie voor spouwmuurisolatie en/of buitenmuurisolatie (langs buitenzijde of binnenzijde).
 • Premie voor kelderisolatie of vloerisolatie op volle grond.
 • Premie voor nieuwe beglazing.
 • Premie voor een zonneboiler.
 • Premie voor een warmtepomp.
 • Het laten plaatsen van een ventilatiesysteem: ondanks dat er geen specifieke premie voor is komt deze maatregel wel in aanmerking voor de totaalrenovatiebonus.

 

Hoeveel bedraagt de bonus?

Het bonusbedrag is afhankelijk van het aantal uitgevoerde investeringen:

Aantal investeringenTotaalrenovatiebonus voor eengezinswoningenTotaalrenovatiebonus voor appartementen
3€ 1.250€ 625
4€ 1.750€ 875
5 € 2.750€ 1.375
6€ 3.750€ 1.875
7€ 4.750€2.375

Voor beschermde afnemers, personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas, ligt het bonusbedrag 50% hoger.

LET OP: de eindfactuur van de eerste investering moet datum hebben tussen 2017 en 2020. Wie nog in 2020 een offerte ondertekende voor een investering die kan meetellen voor de totaalrenovatiebonus en de eindfactuur in 2021 ontving, heeft de keuze tussen het traject van de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie (zie hieronder).

 

Hoe kan ik de Totaalrenovatiebonus aanvragen?

Om de Totaalrenovatiebonus te krijgen, moet je de energiebesparende maatregelen eerst laten uitvoeren en er de premie voor aanvragen bij Fluvius (eerst werken uitvoeren en betalen, daarna de premie aanvragen). Zodra Fluvius vaststelt dat er voor een gebouw 3 maatregelen uitgevoerd zijn die in aanmerking komen voor de Totaalrenovatiebonus, nemen ze automatisch contact met je op en wordt de bonus toegekend.

Let op, je kan de premies van Fluvius enkel krijgen voor werken uitgevoerd door een aannemer. Een vakman inschakelen is trouwens aangeraden. Deze kan je ook adviseren op maat van jouw situatie en zorgt voor een correcte uitvoering van de werken. Vergelijk vrijblijvend offertes van gespecialiseerde vakmannen.

 


5. EPC-labelpremie

Laat je energiebesparende werken (bv. isolatiewerken) uitvoeren met een eindfactuur vanaf 2021? Dan kan je ook aanspraak maken op de EPC-labelpremie. Je kan aanspraak maken op deze premie als je een hoger energielabel op je EPC-attest haalt na de renovatie dan ervoor.

 

Hoeveel bedraagt de EPC-labelpremie?

Behaald EPC-label na
renovatie binnen de 5 jaar
Premiebedrag voor huis
met label E of F
Premiebedrag voor appartement
met label D, E of F
Energielabel C€ 2.500/
Energielabel B€ 3.750€ 2.500
Energielabel A€ 5.000€ 3.750

 

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de EPC labelpremie moet je voldoen aan deze voorwaarden:

 • Woning zelf: je kan de premie krijgen voor een woning of wooneenheid met een slechte energieprestatie. Dat moet je bewijzen met een EPC-attest dat niet ouder is dan 2019. Bij een huis moet het energielabel op dat attest E of F zijn. Bij een appartement moet het energielabel op het attest D, E of F zijn.
 • Termijn van de renovatie: binnen 5 jaar na de datum op dat EPC-attest moet je door je muurisolatie, dakisolatie, warmtepomp, … een hoger EPC-label halen. Bij een huis is dat minstens het energielabel C en bij een appartement minstens het energielabel B.
 • Erkende energiedeskundige: voor deze premie moet je 2 EPC-keuringen laten uitvoeren door een energiedeskundige type A. Zo’n EPC-verslaggever komt bij je langs en verwerkt alle nodige data in een softwareprogramma. Enkele dagen later krijg je je EPC-attest in de brievenbus.
 • Geen combinatie met Totaalrenovatiebonus: de EPC labelpremie is niet cumuleerbaar met de Totaalrenovatiebonus. Wie nog in 2020 een offerte ondertekende voor een investering die kan meetellen voor de totaalrenovatiebonus en de eindfactuur in 2021 ontving, heeft de keuze tussen het traject van de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie.

 

Hoe aanvragen?

Je vraagt je EPC label premie bij Fluvius best online aan. Die aanvraag bestaat uit 2 stappen:

 • STAP 1 = activatie van de EPC labelpremie (voor de renovatie): je start je aanvraag door je EPC labelpremie te activeren op de site van Fluvius. Je geeft de gegevens van het EPC van je woning in en duidt het EPC-label aan. Daarna heb je 5 jaar de tijd om je woning te renoveren.
 • STAP 2: uitbetaling van de EPC labelpremie (na de renovatie): is je woning gerenoveerd en heb je een nieuw EPC laten opmaken? Dan kan je overgaan tot de uitbetaling van je labelpremie. Je geeft op de site van Fluvius de gegevens van het EPC van na de renovatie in en duidt het nieuwe EPC-label aan.

Advies op maat nodig? Contacteer gratis vakmannen actief in je buurt.

 


6. Verlaagd btw-tarief (6% in plaats van 21%)

Niet alleen de premies voor spouwmuurisolatie die worden uitbetaald kunnen een flink verschil voor de eindfactuur opleveren. Ook dankzij het verlaagde btw-tarief op isolatiewerken kan je heel wat besparen. Je betaalt namelijk slechts 6% btw in plaats van de gebruikelijke 21% als je isolatiewerken laat uitvoeren in een woning ouder dan 10 jaar. De woning mag gedeeltelijk (minder dan 50%) voor professionele doeleinden gebruikt worden.

 

Hoe kan ik genieten van het verlaagd btw-tarief?

Om recht te hebben op deze btw-verlaging moet het isoleren van de spouwmuur uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer. De levering en de plaatsing van de materialen moeten ook door dezelfde erkende aannemer gebeuren. Je doet er goed aan meerdere vakmannen te contacteren. Zo kan je gericht voorstellen, prijzen, … vergelijken. Ontvang vrijblijvend offertes op maat van je project.

 


7. Huur- en isolatiepremie (€ 12 per m²)

Voor slecht geïsoleerde huurwoningen die bewoond worden door prioritaire doelgroepen (beschermde afnemers, huurders met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, …) is er een extra hoge premie beschikbaar voor spouwmuurisolatieprojecten. Bij zo’n project begeleidt een projectpromotor de verhuurder en huurder doorheen het hele project.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

De projectpromotor krijgt een premie van € 12 per m² en € 200 per dossier. Wanneer de premie voor de projectpromotor niet voldoende is om de kosten van het spouwmuurisolatieproject te dekken, krijgt de eigenaar een factuur met het restbedrag.

 

Hoe kan ik de premie aanvragen?

Bij interesse neem je als verhuurder of huurder contact op met een projectpromotor in de buurt. Na goedkeuring van de verhuurder en huurder worden verdere afspraken gemaakt over het verloop van het project en de financiering. Ofwel voert de projectpromotor de werken zelf uit. Hij moet dan wel een erkenning hebben om de isolatiewerken te mogen uitvoeren. Ofwel schakelt de projectpromotor een aannemer in.

 


 

Is spouwmuurisolatie ook interessante zonder premie?

Een niet-geïsoleerde woning verliest heel wat warmte. Je hebt er dus alle baat bij om je woning beter te isoleren. Dat zorgt niet alleen voor meer wooncomfort, maar ook voor een lagere energiefactuur. Isolatie van de spouwmuren is een van de goedkoopste manieren om je woning beter te isoleren. Bovendien kan je de investering op 3 à 7 jaar terugverdienen door de besparing op je energiefactuur.

Of je al dan niet in aanmerking komt voor een premie voor spouwmuurisolatie maakt dus weinig uit. Je verliest enkel geld als je niet isoleert. Ontvang vrijblijvend advies en prijsvoorstellen op maat van jouw project via onderstaand offerteformulier:

 

 

Offertes voor spouwmuurisolatie ontvangen?

Kies voor een erkend isolatiespecialist en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Erkende isolatiespecialisten