Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Premie spouwmuurisolatie 2024

Laatste update: 06 May 2024 – Spouwmuurisolatie blijft interessant. Om de investering te stimuleren kan je aantrekkelijke premies en andere financiële voordelen voor spouwmuurisolatie aanvragen. Meer info over de bedragen, voorwaarden en hoe je de premies voor het na-isoleren van spouwmuren aanvraagt, vind je hier terug. Graag een offerte op maat? Ga naar onze offertepagina.

 

Beschikbare spouwmuurisolatie premies 2024:

1. Mijn VerbouwPremie
2. Totaalrenovatiebonus
3. EPC-labelpremie
4. Verlaagd btw-tarief
5. Huur- en isolatiepremie (voor slecht geïsoleerde huurwoningen)

 

1. Mijn VerbouwPremie

Laat je je huidige muren navullen met spouwmuurisolatie? Dan kom je voor deze werken in aanmerking voor de Mijn VerbouwPremie. Deze eengemaakte premie bundelt de oude Vlaamse renovatiepremie en de aparte energie-premies van Fluvius.

TIP: een isolatiespecialist kan jou informeren over de mogelijkheden voor het isoleren van jouw spouwmuren. Ontvang vrijblijvend advies en voorstellen op maat.

 

Voor welke werken?

Het na-isoleren van een bestaande spouwmuur komt in aanmerking voor de premie voor de categorie ‘buitenmuur’. Daar behoren ook nog andere werken toe:

 • Buitenmuurisolatie langs buitengevel / binnenkant buitengevel
 • Verwijderen van asbesthoudende gevelbekleding
 • Afbraak van buitenmuren
 • Vervangen nieuwe buitenmuren
 • Behandeling van buitenmuren tegen optrekkend vocht
 • Behandeling van de muren tegen kelder- of huiszwam
 • Afbraak van borstweringen of balustrades bij balkons / plaatsen van nieuwe
 • Aanbrengen van natte of droge bepleistering op de binnenkant van de buitenmuren, samen met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel
 • Afwerken van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering samen met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs (de binnenkant van) de buitengevel.

Je kan de spouwmuurisolatie dus combineren met andere werken aan de buitenmuren.

 

Voor wie?

Elke eigenaar en andere investeerder (bv. voor een woning, appartement of niet-residentieel gebouw dat je niet zelf bewoont maar waarin je investeert, ook al bent je geen eigenaar) die een bestaande spouwmuur navult of buitenmuurisolatie aanbrengt en eventueel gelijktijdig asbesthoudende gevelbekleding verwijdert, komt in aanmerking voor de premie.

Eigenaar-bewoners uit de middelste of laagste inkomenscategorie of een verhuurders aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) kunnen de premie krijgen voor alle bovengenoemde werken aan de buitenmuur, op voorwaarde dat de spouw- of buitenmuur voldoende geïsoleerd is.

 

Hoeveel bedraagt de Mijn VerbouwPremie voor spouwmuurisolatie?

Het premiebedrag voor de na-isolatie van een bestaande spouwmuur (eventueel in combinatie met andere werken) is afhankelijk van de aard van het gebouw en wie het aanvraagt.

 

A. Woningen:

DoelgroepPremiebedrag
Eigenaar-bewoner laagste inkomenscategorie /
Verhuurder aan sociaal verhuurkantoor
tot 50% van de investering
max. € 6.000
(bij factuur van min. € 1.000 en max. € 12.000)
Eigenaar-bewoner middelste inkomenscategorietot 35% van de investering
max. € 4.200
(bij factuur van min. € 1.000 en max. € 12.000)
Eigenaar-bewoner hoogste inkomenscategorie /
Andere investeerder
€ 5 per m² spouwmuurisolatie*
max. 40% van factuurbedrag (excl. btw)
(bij factuur van min. € 1.000)

* Eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder kunnen enkel een premie krijgen voor (spouw)muurisolatie.

 

B. Andere gebouwen (appartementsgebouwen, niet-woongebouwen):

Doelgroep Premiebedrag
Eigenaar / Investeerder€ 5 per m² spouwmuurisolatie*
max. 40% van factuurbedrag (excl. btw)
(bij een factuur* van min. € 1.000)

* Voor ‘andere gebouwen’ kan je een premie krijgen voor verschillende soorten buitenmuurisolatie, waaronder spouwmuurisolatie.

* Eindfactuur vanaf 2021.

Een spouwmuur isoleren betekent werken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw. De premie komt daarbij toe aan de investeerders van het volledige appartementsgebouw. Is er een vereniging van mede-eigenaars opgericht, dan komt de premie toe aan deze VME. De individuele eigenaar(-bewoner) van een appartement in het gebouw komt dus niet in aanmerking.

 

Aanvullende premie voor investeringen in de gemeenschappelijke delen van een appartement

Binnenkort wordt er een aanvullende Mijn Verbouwpremie toegekend aan eigenaar-bewoners die behoren tot de laagste en middelste inkomenscategorie én verhuurders aan een woonmaatschappij (sociaal verhuurkantoor) voor investeringen in de gemeenschappelijke delen of bepaalde collectieve installaties van een appartementsgebouw. Deze aanvullende premie kan je aanvragen vanaf 1 februari 2024.

 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • Voor welke gebouwen? Het gebouw (woning of appartement) ligt in het Vlaamse Gewest en is minstens 15 jaar oud op de datum van de aanvraag. Je kan de premie aanvragen voor renovatie of de realisatie van een nieuwe woning door herbestemming. Gebouwen die gesloopt en volledig herbouwd worden, komen niet in aanmerking.
 • Voor welke spouwmuren? De max. lambawaarde van het gebruikte materiaal is 0,065W/m.K. De spouw moet volledig opgevuld zijn en heeft een breedte van 50 mm. Spouwmuren die al gedeeltelijk voorzien zijn van spouwmuurisolatie, komen niet in aanmerking.
 • Door wie? De spouwmuurisolatie moet geplaatst worden door een erkende aannemer. Deze kan je verder informeren over alle voorwaarden.

 

Hoe vraag ik de Mijn VerbouwPremie aan?

Je kan de Mijn VerbouwPremie online aanvragen via het digitaal loket. Dat moet normaal uiterlijk 2 jaar na datum van de laatste factuur.

Documenten die je nodig hebt bij de aanvraag zijn o.a. de (eind)facturen, het attest van de aannemer, … Een vakman bezorgt je de nodige documenten en kan je eventueel helpen om de Mijn VerbouwPremie aan te vragen. Ontvang vrijblijvend offertes van erkende plaatsers van spouwmuurisolatie via de offertepagina.

  • Hoe vaak kan ik de Mijn VerbouwPremie aanvragen?

  De Mijn VerbouwPremie voor eenzelfde categorie (in dit geval de premie voor de categorie ‘buitenmuur’) kan je om de 5 jaar aanvragen. Eerdere aanvragen voor de voormalige energiepremie van Fluvius of de overkoepelende renovatiepremie tellen niet mee. Voor andere categorieën binnen de Mijn VerbouwPremie kan je wel eerder een premie aanvragen.

  Voorbeeld: al je nu de Mijn VerbouwPremie aanvraagt voor het isoleren van de bestaande spouwmuur en later beslist om de muren te behandelen tegen kelderzwam, dan moet er 5 jaar tussen beide aanvragen zitten. Je doet er dus goed aan om zoveel mogelijk werk in 1 keer te laten uitvoeren. • Is spouwmuurisolatie ook rendabel zonder de Mijn VerbouwPremie?

  Absoluut. Spouwmuurisolatie is namelijk 1 van de meest efficiënte en eenvoudige manieren om te besparen op je energiefactuur. De kosten voor dit project zijn beperkt, de werken gaan snel en dankzij de isolatielaag in je spouwmuur hou je de warmte optimaal binnen in je woning. Toch is er geen reden om de Mijn VerbouwPremie niet aan te vragen. Zo kan je de kosten voor je isolatieproject namelijk nog extra drukken.

  Interesse in spouwmuurisolatie voor jouw woning? Neem dan zeker contact op met een isolatiespecialist actief in je buurt. Ontvang vrijblijvend offertes op maat.

spouwmuurisolatie premie bedrag

 


2. Totaalrenovatiebonus (€ 625 tot 4.750)

Combineer je het isoleren van de spouwmuur in een woning of wooneenheid met nog 2 andere energiebesparende maatregelen? Dan kom je in aanmerking voor de Totaalrenovatiebonus. Hoe meer maatregelen je laat uitvoeren binnen de 5 jaar, hoe groter het bedrag van de bonus. De volgende maatregelen komen in aanmerking:

 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Buitenmuurisolatie (langs binnen, langs buiten of via de spouw)
 • Vloer- of kelderisolatie
 • Hoogrendementsbeglazing
 • Zonneboiler
 • Warmtepomp
 • Ventilatiesysteem

 

Hoeveel bedraagt de bonus?

Het bonusbedrag is afhankelijk van het aantal uitgevoerde investeringen:

Aantal investeringenTotaalrenovatiebonus voor eengezinswoningenTotaalrenovatiebonus voor appartementen
3€ 1.250€ 625
4€ 1.750€ 875
5 € 2.750€ 1.375
6€ 3.750€ 1.875
7€ 4.750€2.375

Voor beschermde afnemers, personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas, ligt het bonusbedrag 50% hoger.

LET OP: de eindfactuur van de eerste investering moet een datum hebben tussen 2017 en 2020. Wie nog in 2020 een offerte ondertekende voor een investering die kan meetellen voor de Totaalrenovatiebonus en de eindfactuur in 2021 ontving, heeft de keuze tussen het traject van de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie (zie hieronder).

 

Hoe kan ik de Totaalrenovatiebonus aanvragen?

Om de Totaalrenovatiebonus te krijgen, moet je de energiebesparende maatregelen eerst laten uitvoeren en er de Mijn VerbouwPremie voor aanvragen. Zodra Fluvius vaststelt dat er voor een gebouw 3 maatregelen uitgevoerd zijn die in aanmerking komen voor de Totaalrenovatiebonus, nemen ze automatisch contact met je op en wordt de bonus toegekend.

LET OP: je kan de Mijn VerbouwPremie(s) enkel krijgen voor werken uitgevoerd door een aannemer. Een vakman inschakelen is trouwens aangeraden. Deze kan je ook adviseren op maat van jouw situatie en zorgt voor een correcte uitvoering van de werken. Vergelijk vrijblijvend offertes van gespecialiseerde vakmannen.

 


3. EPC-labelpremie

Laat je energiebesparende werken (bv. isolatiewerken) uitvoeren met een eindfactuur vanaf 2021? Dan kan je ook aanspraak maken op de EPC-labelpremie. Je komt in aanmerking als je een hoger energielabel op je EPC-attest haalt na de renovatie dan ervoor.

BELANGRIJK: sinds 2023 geldt de renovatieverplichting voor al wie een bestaande woning koopt met een slechte energieprestatie (E of F). In dit geval zijn zij verplicht om hun woning binnen de 5 jaar zodanig te renoveren dat die minimaal label D behaalt. In dit geval is de EPC labelpremie een welkome financiële maatregel.

 

Hoeveel bedraagt de EPC-labelpremie?

Behaald EPC-label na
renovatie binnen de 5 jaar
Premiebedrag voor huis
met label E of F
Premiebedrag voor appartement
met label D, E of F
Energielabel C€ 2.500/
Energielabel B€ 3.750€ 2.500
Energielabel A€ 5.000€ 3.750

 

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de EPC labelpremie moet je voldoen aan deze voorwaarden:

 • Woning zelf: je kan de premie krijgen voor een woning of wooneenheid met een slechte energieprestatie. Dat moet je bewijzen met een EPC-attest dat niet ouder is dan 2019. Bij een huis moet het energielabel op dat attest E of F zijn. Bij een appartement moet het energielabel op het attest D, E of F zijn.
 • Termijn van de renovatie: binnen 5 jaar na de datum op dat EPC-attest moet je door je muurisolatie, dakisolatie, warmtepomp, … een hoger EPC-label halen. Bij een huis is dat minstens het energielabel C en bij een appartement minstens het energielabel B.
 • Erkende energiedeskundige: voor deze premie moet je 2 EPC-keuringen laten uitvoeren door een energiedeskundige type A. Zo’n EPC-verslaggever komt bij je langs en verwerkt alle nodige data in een softwareprogramma. Enkele dagen later krijg je je EPC-attest in de brievenbus.
 • Geen combinatie met Totaalrenovatiebonus: de EPC labelpremie is niet cumuleerbaar met de Totaalrenovatiebonus.

 

Hoe aanvragen?

Je vraagt je EPC label premie bij Fluvius best online aan. Die aanvraag bestaat uit 2 stappen:

 • STAP 1 = activatie van de EPC labelpremie (voor de renovatie): je start je aanvraag door je EPC labelpremie te activeren op de site van Fluvius. Je geeft de gegevens van het EPC van je woning in en duidt het EPC-label aan. Daarna heb je 5 jaar de tijd om je woning te renoveren.
 • STAP 2: uitbetaling van de EPC labelpremie (na de renovatie): is je woning gerenoveerd en heb je een nieuw EPC laten opmaken? Dan kan je overgaan tot de uitbetaling van je labelpremie. Je geeft op de site van Fluvius de gegevens van het EPC van na de renovatie in en duidt het nieuwe EPC-label aan.

Advies op maat nodig? Contacteer gratis vakmannen actief in je buurt.

 

BELANGRIJK: EPC-labelpremie verhuist naar Mijn VerbouwPremie

Vanaf 1 januari 2025 valt de EPC-labelpremie onder de Mijn VerbouwPremie. Vanaf dan zal die premie ook inkomensgerelateerd zijn. Hou hier rekening mee bij je renovatiewerken en spreek er ook over met je vakspecialist.

 


4. Verlaagd btw-tarief (6% in plaats van 21%)

Niet alleen de premies voor spouwmuurisolatie die worden uitbetaald kunnen een flink verschil voor de eindfactuur opleveren. Ook dankzij het verlaagde btw-tarief op isolatiewerken kan je heel wat besparen. Je betaalt namelijk slechts 6% btw in plaats van de gebruikelijke 21% als je isolatiewerken laat uitvoeren in een woning ouder dan 10 jaar. De woning mag gedeeltelijk (minder dan 50%) voor professionele doeleinden gebruikt worden.

 

Hoe kan ik genieten van het verlaagd btw-tarief?

Om recht te hebben op deze btw-verlaging moet het isoleren van de spouwmuur uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer. De levering en de plaatsing van de materialen moeten ook door dezelfde erkende aannemer gebeuren. Je doet er goed aan meerdere vakmannen te contacteren. Zo kan je gericht voorstellen, prijzen, … vergelijken. Ontvang vrijblijvend offertes op maat van je project.

 


5. Huur- en isolatiepremie (€ 12 per m²)

Voor slecht geïsoleerde huurwoningen die bewoond worden door prioritaire doelgroepen (beschermde afnemers, huurders met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, …) is er een extra hoge premie beschikbaar voor spouwmuurisolatieprojecten. Bij zo’n project begeleidt een projectpromotor de verhuurder en huurder doorheen het hele project.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

De projectpromotor krijgt een premie van € 12 per m² en € 200 per dossier. Wanneer de premie voor de projectpromotor niet voldoende is om de kosten van het spouwmuurisolatieproject te dekken, krijgt de eigenaar een factuur met het restbedrag.

 

Hoe kan ik de premie aanvragen?

Bij interesse neem je als verhuurder of huurder contact op met een projectpromotor in de buurt. Na goedkeuring van de verhuurder en huurder worden verdere afspraken gemaakt over het verloop van het project en de financiering. Ofwel voert de projectpromotor de werken zelf uit. Hij moet dan wel een erkenning hebben om de isolatiewerken te mogen uitvoeren. Ofwel schakelt de projectpromotor een aannemer in.

 


 

Is spouwmuurisolatie ook interessante zonder premie?

Een niet-geïsoleerde woning verliest heel wat warmte. Je hebt er dus alle baat bij om je woning beter te isoleren. Dat zorgt niet alleen voor meer wooncomfort, maar ook voor een lagere energiefactuur. Isolatie van de spouwmuren is een van de goedkoopste manieren om je woning beter te isoleren. Bovendien kan je de investering op 3 à 7 jaar terugverdienen door de besparing op je energiefactuur.

Of je al dan niet in aanmerking komt voor een premie voor spouwmuurisolatie maakt dus weinig uit. Je verliest enkel geld als je niet isoleert. Ontvang vrijblijvend advies en prijsvoorstellen op maat van jouw project via onderstaand offerteformulier:

 

 

Offertes voor spouwmuurisolatie ontvangen?

Kies voor een erkend isolatiespecialist en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Erkende isolatiespecialisten